eLearning у настави мањинскин језика

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Ивана Јањић, ivana.janjic@ff.uns.ac.rs, 600557570
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97   968004764
eLearning у настави мањинских језика, 884

Програм семинара: eLearning у настави мањинскин језика
Време одржавања:

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs