ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 04. 12. 2021.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  04. 12. 2021. у 09.30h, учионица бр. 202.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 04. 12. 2021. у 09.00h, учионица бр. 109.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 04. 12. 2021. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 04. 12. 2021. у 11.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 23. 10. 2021. 

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  23. 10. 2021. у 10.00h, учионица бр. 202. 

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 23. 10. 2021. у 10.00h, учионица бр. 109. 

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 23. 10. 2021. у 10.30h, учионица бр. 314. 

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 23.10. 2021. у 11.00h, учионица бр. 202. 

Објављено под ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање ППМ компетенција

Датуми предвиђени за одржавање испита у наредном периоду:

  • Октобар23.10.2021.
  • Децембар 04.12.2021.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rsса јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.

Објављено под ППМ