ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 29. 06. 2019.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 29. 06. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  29. 06. 2019. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 29. 06. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 29. 06. 2019. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ