ППМ

Испити из Педагогије, Психологије, Методике наставног рада и Методичке праксе биће одржани 29. 06. 2019.

  • Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs, са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.
  • Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.
Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 18. 05. 2019.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 18. 05. 2019. у 10.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  18. 05. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 18. 05. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 18. 05. 2019. у 11.30h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ