ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 24. 11. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 24. 11. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  24. 11. 2018. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 24. 11. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 24. 11. 2018. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање ППМ компетенција

Обавештавамо кандидате који су планирали да полажу испите у новембру, да ће термин испита бити померен за 24.11.2018. Померање датума испита извршено је са жељом да изађемо у сусрет кандидатима који раде у школама, јер је по званичном школском календару 17. 11. 2018. предвиђен као радни рад за основне и средње школе.

Објављено под ППМ