ППМ

Датуми предвиђени за одржавање испита у оквиру програма за стицање ППМ компетенција:

  • Октобар – 13. 10. 2018.
  • Новембар – 17. 11. 2018.
  • Децембар – 15. 12. 2018.

Информације о евентуалним променама предвиђених датума за полагање испита биће благовремено објављене на сајту Центра за усавршавање наставника.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 08. 09. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 08. 09. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  08. 09. 2018. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 08. 09. 2018. у 10.30h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 08. 09. 2018. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ