ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких комптенција

Полагање испита у септембру ће бити 08.09. 2018. 

  • Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведеног датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.
Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 23. 06. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 23. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  23. 06. 2018. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 23. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 23. 06. 2018. у 11.30h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 09. 06. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 09. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  09. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 09. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 09. 06. 2018. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ