ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 14. 04. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 14. 04. 2018. у 09.30 h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  14. 04. 2018. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 14. 04. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 14. 04. 2018. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ