ППМ

Датуми предвиђени за одржавање испита у оквиру програма за стицање ППМ компетенција

  • МАРТ – 17. 03. 2018.
  • АПРИЛ – 14. 04. 2018.
  • МАЈ – 12. 05. 2018.
  • ЈУН – 09.  06. 2018. и 23. 06. 2018.
  • Информације о евентуалним променама предвиђених датума за полагање испита биће благовремено објављене на сајту Центра за усавршавање наставника.
  • Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.
Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 24. 02. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 24. 02. 2018. у 10.00 h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  24. 02. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА –  24. 02. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ –  24. 02. 2018. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ