ППМ

Датуми предвиђени за одржавање испита у оквиру програма за стицање ППМ компетенција

Jануар – 27. 01. 2018.

Фебруар – 24. 02. 2018.

Информације о евентуалним променама предвиђених датума за полагање испита биће благовремено објављене на сајту Центра за усавршавање наставника.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 16. 12. 2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 16. 12. 2017. у 10.00 h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 16. 12. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 16. 12. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 16. 12. 2017. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ