ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 18. 11. 2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 18. 11. 2017. у 11.00 h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 18. 11. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 18. 11. 2017. у 11.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 18. 10. 2017. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ