ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 20. 05. 2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 20. 05. 2017. у 11.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 20. 05. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 20. 05. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 20. 05. 2017. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

Семинар Савремена историографија у настави историје. Методички приступ

Дана 20. и 21. маја 2017. године, у суботу и недељу, у 9.00 часова, на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, у организацији Центра за усавршавање наставника и образовање током читавог живота, одржаће се семинар Савремена историографија у настави историје. Методички приступпод ЗУОВ каталошким бројем 150.