ППМ

Датуми предвиђени за одржавање испита у оквиру програма за стицање ППМ компетенција

  • ФЕБРУАР –  11. 02. 2017.
  • МАРТ  18. 03. 2017.

Информације о евентуалним променама предвиђених датума за полагање испита биће благовремено објављене на сајту Центра за усавршавање наставника.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 14.01.2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 14.01.2017. у 10.00h, кабинет бр. 142.
Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 14.01.2017. у 10.30h, кабинет бр. 146.
Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 14.01.20176. у 10.30h, кабинет бр. 315.
Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 14.01.2017. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ